DEŇ BEZPEČNOSTI

Pohybový workshop & Zážitková prvá pomoc

Deň bezpečnosti je unikátny koncept, ktorý pre vás a vašich kolegov prináša Survival Academy a Anywhere Workouts. Je to spojenie interaktívneho pohybového workshopu so Zážitkovou urgentnou prvou pomocou. Cieľom tejto fúzie a zároveň mojej spolupráce so Survival Academy je z praktického hľadiska pomocou cvikov získať mobilitu, stabilitu a dostatočnú funkčnú silu v kombinácii so získaním praktických vedomostí a zručností s procesom záchrany ľudského života od A po Z.

S dôrazom na firemnú kultúru a wellbeing zamestnancov sú obe aktivity zostavené tak, aby vhodne podporovali individuálne aj tímové schopnosti a boli využiteľné v pracovnej ako aj v súkromnej oblasti.

Deň bezpečnosti sa dá realizovať:

 • celoročne priamo u vás vo firme alebo v outdoorovom priestore
 • ako súčasť teambuildingového programu na vašom firemnom evente kdekoľvek na Slovensku (ČR po dohode)
 • ako program na 2 – 4 hodiny
 • ako program pre menšie aj väčšie firmy

1. Pohybový workshop

Anywhere Workouts prináša interaktívny pohybový workshop navrhnutý tak, aby zaujal a inšpiroval vašich zamestnancov k zlepšeniu ich zdravia. Vďaka kombinácii učenia a účasti môžu vaši zamestnanci opustiť workshop s novými pohybovými zručnosťami zameranými na rôznorodé oblasti.

 • Workshop realizovaný vo firemnom prostredí je zameraný na nasledujúce oblasti:

  1. MOBILITA & STABILITA
  2. SILA & SPOLUPRÁCA
  3. PROPRIOCEPCIA & ORIENTÁCIA V PRIESTORE
  4. FUNKČNOSŤ & VYROVNÁVANIE SVAL. DISBALANCIÍ
  5. KONDÍCIA & AGILITA /v prípade realizácie workshopu v outdoore/
 • Počas tréningu sa pracuje prevažne so svojou váhou tela, s expandermi a v prípade outdooru aj s pomôckami pre kondičný tréning
 • Benefity pre zamestnanca:
  – pohybová edukácia o súbore cvikov z oblasti silového, kompenzačného, zdravotného ako aj kondičného tréningu
  – získanie pohybových inšpirácií aj pre cvičenie v domácom / outdoor prostredí
  – budovanie tímovej spolupráce mimo bežné pracovné úkony
  – program zameraný na dekompenzačné cvičenia vhodné ľudí s pohybovými problémami spôsobenými negatívnymi faktormi office prostredia
  – aktívny oddych a zábava, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní produktivity a efektívnosti v pracovnom procese
  – priblíženie pohybových tréningov, ktoré Anywhere Workouts realizuje v prostredí firiem na pravidelnej báze a tak aj získanie praktickej skúsenosti a možnosti vyskúšať si obdobný benefit vo vašej firme

2. Zážitková urgentná prvá pomoc

Profesionálni inštruktori Survival Academy – záchranári z prvej línie vás edukatívnou a zároveň zábavnou formou prevedú celým procesom záchrany ranených od A po Z. Ich unikátny koncept spája teoretické informácie, ukážky a tréning na autentických simulátoroch a v neposlednom rade interaktívne scenáre zamerané na tímovú prácu v realisticky navodenej atmosfére.

 • Čo sa naučíte na ZUPP?

  – Postup záchrany podľa CABCDE
  – Použiť škrtidlá a tlakové obväzy
  – Uvoľniť dýchacie cesty
  – KPR
  – Zastaviť otvorené krvácania
  – Zabrániť hypotermii 
  – Ošetriť ostatné poranenia
  – Komunikovať s operačným strediskom záchrannej služby

Na Zážitkovej urgentnej prvej pomoci budete účastníkmi simulovanej udalosti a na vašich schopnostiach bude závisieť záchrana toho najcennejšieho – ľudského života. Naučíte sa ako správne vyhodnotiť kritickú situáciu, určiť priority v postupe, bezprostredne reagovať na zmeny. Presvedčíte sa, aký je rozdiel medzi riešením bez dostatočných znalostí a s využitím “best practice” metodík, aké nástroje alebo aké alternatívy využiť, kedy, ako s kým komunikovať pre zaistenie ďalšej pomoci a to všetko v limitovanom čase, kedy ide o všetko! 

 • Benefity pre zamestnancov:

  – Zvýšenie sebavedomia a pripravenosti pri riešení život ohrozujúcej kritickej situácie
  – Vyhodnocovanie neočakávaných situácií
  – Použitie osvedčených postupov
  – Význam metodiky v praxi
  – Využitie prostriedkov a voľba alternatív
  – Rozdelenie úloh v tíme
  – Komunikácia, argumentácia a presvedčovacie schopnosti
  – Prioritizácia a manažment

Deň bezpečnosti vo vašej spoločnosti vieme vyskladať rôznymi spôsobmi, v závislosti od počtu zamestnancov, priestorových možností ako aj vašich vlastných očakávaní.


Pre bližšie informácie a ponuku pre vašu spoločnosť ma, prosím, kontaktujte na andrea@anywhereworkouts.sk.