SCHOOL: Kids Conditioning

Ak malým deťom odovzdáme súbor pohybových zručností, a zároveň im predáme vášeň, tak sa z nich sami stanú nadšení „pohybovci“. Cieľom detského pohybového krúžku Kids Conditioning je priblížiť deťom pohybové vzory potrebné pre ich zdravý fyzický rozvoj a to cez zážitok, hru a rôznorodé pohybové zručnosti tak, aby boli neskôr adaptované na náročnejšie pohybové úlohy ako aj neskoršie potenciálne pôsobenie v konkrétnych športových zameraniach.

Pohybový krúžok pre všetky deti

Krúžok je vhodný pre všetky deti vo veku od 6 – 11r., t.j. pre deti I. stupňa ZŠ, kedy je pre ne z hľadiska pohybu prioritný všeobecný pohybový rozvoj bez špecializácie na konkrétny šport, so zameraním na:

 • posilnenie emočnej väzby k pohybu
 • zvyšovanie pohybovej gramotnosti u všetkých detí bez rozdielu talentu
 • tímovú spoluprácu, súdržnosť, empatiu a zdravú súťaživosť

Tréning tohto typu vhodne prepája pohybovú prípravu a zážitok tak, aby ho deti vnímali viac ako hru a menej ako štandardný tréningový drill – tréner tak počas hodiny figuruje viac ako mentor a menej ako diktátor. Jedným z hlavných cieľov krúžku je preto podporiť u detí pozitívny vzťah k športu a pohybu.

Tréning pozostáva z nasledovných častí:

 • Warm-up cvičenia (napr. mobilizácie, backpedaling, duck walks, frog jumps)
 • Základné pohybové vzory (napr. drepy, stojky, pre/skoky, kotúle, primal movements v kontakte s podložkou ako bearwalks, crabwalks, striešky)
 • Kondičné hry & zručnosti (rôznorodé hry s pomôckami i bez zamerané na reakcie, rýchlosť, vytrvalosť, zmeny smeru či celkovú agilitu)
 • Tanec napr. shuffle (základné kroky pre pochopenie rytmusu, uvoľnenie, body awareness)

Silné stránky každého malého pohybovca

Malí absolventi krúžku získajú tieto užitočné /nielen/ pohybové schopnosti:

 • Sila / Stabilita
 • Rýchlosť / Akcelerácia / Decelerácia
 • Zmena smeru / Koordinácia / Agility / Obratnosť
 • Vytrvalosť
 • Propriocepcia / Body awareness
 • Rozhodovacie skilly
 • Kardio-vaskulárna kapacita
 • Tímová spolupráca / Zdravé súťaženie

Kde, kedy a váš záujem

Pohybový krúžok je vhodný pre deti I. stupňa ZŠ, jeho výučba prebieha 1x alebo 2x týždenne na pôde školy v čase ŠKD a to od septembra do júna s celkovým počtom 30 resp. 60 tréningov.

V prípade, že ste zamestnanec školy a mali by ste ako škola o krúžok záujem, prosím, zašlite email na andrea@anywhereworkouts.sk.

V prípade, že ste rodič a radi by ste tento krúžok videli na vašej škole, prosím, vyplňte formulár nižšie. Ďalšie informácie o kurze (presný čas, cena kurzu a i.) budú zverejnené v septembri 2023.

Pre vyjadrenie predbežného záujmu o pohybový krúžok Kids Conditioning pre vaše deti v školskom roku 2023/24, prosím, vyplňte tento formulár.