Kristína G., spol. CAPEXUS SK s.r.o.

Spoluprácu s Andreou hodnotím veľmi pozitívne. Zatiaľ sme mali možnosť spolupracovať iba jednorazovo, no veľmi jej prístup k cvičeniu a zostaveniu tréningu oceňujem. Snáď sa nám do budúcna podarí rozbehnúť spoluprácu aj dlhodobo a budeme môcť resetovať hlavu od práce a zapojiť do práce viac naše telá.