ONLINE PROGRAM: PRÍLEŽITOSŤ PERIMENOPAUZY

Prejdite, milé ženy, od pocitu nepohody a obáv k pocitu spokojnosti a istoty, kedy viete, čo máte robiť a čo potrebujete, aby ste sa (nielen) počas perimenopauzy cítili lepšie.

Online kurz – Príležitosť perimenopauzy pre vás pripravila PharmDr. Leila Zajac, ktorá tvorí projekt „Všetko o menopauze“ a ja som sa na ňom spolupodieľala v jeho pohybovej časti a to sumárom 6 tréningových jednotiek, ktoré sú:

  • prispôsobené potrebám žien 35+
  • navrhnuté s ohľadom na domáce prostredie
  • s použitím min. množstva pomôcok /expandre, jednoručky/
  • zamerané na silové cvičenie a prácu s mobilitou
  • mixom 4 hlavných tréningových jednotiek a 2 videí zameraných na warm-up a cool-down

Silový tréning je v období menopauzy kľúčový, nakoľko svalová hmota sa, obzvlášť v prvých troch rokoch menopauzy, stráca najsignifikatnejšie. Funkčná svalová hmota je potrebná nielen pre zdravie kostí a mozgu, ale aj pre zdravie srdca a fungujúci metabolizmus.

Rozhovor s Leilou o dôležitosti pohybu v perimenopuze

Profil celého programu

V prvých šiestich video lekciách, ktoré pre vás pripravila Leila, sa dozviete všetko o perimenopauze (resp. čo je potrebné vedieť). V rámci jednotlivých lekcií nájdete aj materiály na vyplnenie, pri ktorých budete mať možnosť zreflektovať svoj život:

1. Vízia mňa o 20 rokov
2. Kruh života – prehodnotenie
3. Dotazník symptómov
4. Poznaj svoje čísla
5. Žurnál – terapia


*Bonusový rozhovor s koučkou a terapeutkou Lýdiou Ladanovou sa dozviete, ako starnúť s gráciou
*Bonusový kurz 4 pohybových tréningov aj na doma + warmup + cooldown cvičenia v samostatných videách

Kto kurz pripravil

PharmDr. Leila Zajac, farmaceutka s 19 ročnou pracovnou skúsenosťou v oblasti farmácie – v lekárni, Štátnom Ústave pre Kontrolu Liečiv ako aj v medzinárodnej farmaceutickej firme, kde sa posledných 16 rokov venovala registráciám liekov vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy.

Od októbra 2021 sa Leila intenzívne venuje osvete v oblasti ženského zdravia, so zameraním na perimenopauzálne obdobie. Cieľom projektu „Všetko o menopauze“ je poskytnúť ženám vedomosti, aby mohli zodpovedne zobrať svoje zdravie do vlastných rúk, cítili sa lepšie a sebavedomejšie (nielen) v období perimenopauzy.

vsetkoomenopauze.sk