KONCEPT CVIČENIA

Kondične-zdravotné cvičenie je forma fitness tréningu, ktorá prepája fyzioterapeutické metódy a kvalitu pohybu s fitness tréningom. Tréningy tohto konceptu sú zamerané na posilňovacie a kondičné cvičenie s vlastnou váhou, expandermi, TRX / gymnastickými kruhmi a voľnými váhami. Je to koncept, ktorý berie ohľad na rôzne pohybovo-zdravotné defekty modernej doby (sedavý životný štýl, nedostatok mobility) a kladie dôraz na vyrovnávanie pohybových nerovnováh, spôsobenými inými športovými činnosťami či nesprávnymi pohybovými návykmi. Tento prístup efektívne prepája rekondičné aktivity s tými rehabilitačnými.

Mojou vášňou je odovzdávať tento koncept cvičenia do akýchkoľvek podmienok, predovšetkým sa orientujem na tréningy v domácich podmienkach, v korporátnom prostredí firiem a v outdoor-e. Tento druh tréningov odovzdávam aj na rekondičných pobytoch a teambuildingoch v rôznorodých lokáciách.

Pre náhľad do tohto pohybového sveta vás pozývam aj na môj Instagram alebo Facebook.