IN-HOME FITNESS: Osobný domáci tréning

Dosahovať pohybové ciele nie je vždy jednoduché. Vedieť správne cvičiť, nájsť si dostatočný časový priestor nielen na samotný tréning, ale aj na návštevu gym-u či zostať dlhodobo disciplinovaný sú atribúty, ktoré sú často pre mnohých výzvou.

Ak hľadáš cestu, ako čo najefektívnejšie investovať čas a prostriedky do zveľadenia svojho fyzického stavu a záleží ti na kvalite a dlhodobom progrese, je čas vyskúšať niečo iné.

Ako sa tento koncept odlišuje od iných trénerských služieb ?

  • Ako tréner s potrebným vybavením prichádzam za svojim klientom
  • Pracujem so životným štýlom klienta
  • Nastavujem individuálne prispôsobený tréningový plán v preferovanej lokácii klienta*
  • Pracujem s ľuďmi rôznorodého pohybového levelu a veku
  • Sústreďujem sa na zvyšovanie pohybového & telesného sebauvedomenia klienta
  • Prioritizujem orientáciu na mobilitu, funkčnosť, silu a kondíciu so zreteľom na osobné ciele klienta