Zážitkový deň zdravia

Vydajte sa spoločne vo vašom tíme na cestu za zážitkami a edukáciou v oblasti zdravia, pohybu, výživy a urgentnej prvej pomoci. Naše služby sú navrhnuté tak, aby posilnili vašich zamestnancov po fyzickej, psychickej a nutričnej stránke, ktoré ako dynamické trio ponúkame:

1. POHYBOVÝ WORKSHOP / Anywhere Workouts
S interaktívnym workshopom od Anywhere Workouts ovládnete silu pohybu vo forme rôznorodých pohybových drilov a cvičení určených pre prácu so stabilitou, mobilitou či orientáciou v priestore. Workshop spája praktické ukážky so vzdelávacími vsuvkami o dôležitosti jednotlivých pohybových stereotypov pre bežnú populáciu. Vaši zamestnanci budú odchádzať s novými zručnosťami a inšpiráciou pre rozmanité tréningy aj do domáceho či outdoor prostredia – od tréningu sily až po cvičenia na budovanie tímovej spolupráce.

2. ZÁŽITKOVÁ URGENTNÁ PRVÁ POMOC / Survival Academy
Pod vedením profesionálov z oblasti záchrany života v prvej línii zažijete jedinečný teambuilding zameraný na zážitkovú prvú pomoc: účastníci sa po absolvovaní tejto časti naučia techniky záchrany života prostredníctvom simulácii, scenárov a autentického praktického tréningu. Naučíte sa ako správne vyhodnotiť kritickú situáciu, určiť priority v postupe, bezprostredne reagovať na zmeny. Od protokolov ABCDE až po zvládanie kritických situácií si váš tím v realistickom a pútavom prostredí vybuduje sebadôveru, zručnosti pri riešení problémov a efektívnu komunikáciu.

3. JEDLO PRE TVOJE ZDRAVIE / Ide o tvoje zdravie
Projekt Ide o tvoje zdravie podporuje zdravie a vitalitu zamestnancov prostredníctvom edukácie o dostupnej výžive – workshop sa zaoberá vplyvom výživy na produktivitu, tímovú prácu a celkovú fyzickú pohodu. Od zlepšenia sústredenia, zabezpečenia energie až po prevenciu ochorení súvisiacich so zlými stravovacími návykmi vás prevedieme spôsobom, vďaka ktorému budú vaši zamestnanci vedieť robiť optimálne rozhodnutia pre zdravší životný štýl.

  • Individuálne zostavenie programu: Prispôsobte si workshopy tak, aby vyhovovali vášmu rozvrhu, či už v blokoch alebo vo viacerých skupinách.
    Pozn: Ideálna realizácia je v blokoch po 10 zamestnancov na každé stanovište, ktorí postupne rotujú a prejdú tak kontinuálne všetkými workshopmi.
  • Flexibilná lokalita: Zážitkový deň zdravia realizujeme ako vo firemných priestoroch klienta, tak aj vo vhodne vybratom exteriéri – po celom Slovensku ako aj v Českej republike. 
  • Tímová spolupráca: Posilnite tímové väzby prostredníctvom interaktívnych aktivít a scenárov.
  • Holistický prístup: Venujte sa telesným, duševným, edukatívnym a výživovým aspektom pohody zamestnancov – naučíme vás, ako sa hýbať, ako sa optimálne stravovať a ako zachrániť život sebe a druhým
  • Zvýšenie produktivity: Zapojte zamestnancov do aktívneho učenia v špecifických témach, vďaka čomu podporíte pozitívne pracovné prostredie.

Zážitkový deň zdravia vo vašej spoločnosti vieme vyskladať rôznymi spôsobmi, v závislosti od počtu zamestnancov, priestorových možností ako aj vašich vlastných očakávaní. Rovnako tak je možné si vybrať iba vami preferovanú kombináciu aktivít.


Pre bližšie informácie a ponuku pre vašu spoločnosť ma, prosím, kontaktujte na andrea@anywhereworkouts.sk.