Príležitosť menopauzy: Vitálna rola cvičenia pre zdravie žien

Vieme, že fyzická aktivita je pre zdravie kľúčová, no aj napriek tomu jej nemáme dosť. Z nedávneho prieskumu na vzorke približne 1.000 žien na Slovensku vyplynulo, že 86 % žien má buď málo alebo žiadnu pohybovú aktivitu (!).

Klinické smernice pre manažment menopauzy udávajú mať aspoň 150 minút aeróbnej aktivity so strednou intenzitou do týždňa a k tomu silové cvičenie aspoň 2x do týždňa, pre zdravé starnutie.

O pohybe a silovom tréningu v perimenopauzálnom období som sa porozprávala s Leila Zajac, zakladateľkou projektu Všetko o menopauze, v jej relácii O menopauze pre TV Doktor.

Téma menopauzy je v spoločnosti stále zosmiešňovaná, nedostatočne zastúpená, mnohé ženy sa ňou nechávajú takpovediac „uniesť“ a málo sa venujú prevencii, ktorá má pozitívny efekt na jej konečné zvládanie. Vo svojej praxi pracujem aj so ženami v /peri/menopauzálnom veku a teda priamo vnímam, aký pozitívny efekt im zaradenie pravidelného silového tréningu do ich rutiny prináša.

Budem rada, keď v rozhovore nájdete nielen edukáciu, ale aj nakopnutie pre zaradenie pohybu, ako dôležitej stratégie zvládania menopauzy, do vášho životného štýlu.

Na aké otázky nájdete v rozhovore odpoveď ?

  • Prečo ženy všeobecne cvičia menej a podceňujú silový tréning
  • Prečo sa na Slovensku venujeme veľmi málo prevencii a osobnej zodpovednosti v zdraví
  • Prečo môže byť pohľad na pohyb cez chudnutie a výzor rizikový a málo udržateľný
  • Ako si vytvoriť štruktúru a systém v tréningu, ak cvičíte samostatne
  • Na aký pohyb sa zamerať v /peri/menopauzálnom období
  • Čo sa deje so svalmi a kostnými bunkami, ak žena v tomto období /ne/cvičí
  • Aká by mala byť frekvencia tréningu v /peri/menopauzálnom období
  • Prečo sa aj v tomto veku netreba báť silového tréningu s váhami